چرخ سردوز ژانومه

چرخ خیاطی ژانومه

چرخ خیاطی‌ سر دوز ژانومه

چرخ خیاطی‌ سر دوز ژانومه 600 724 نمایندگی رسمی فروش و تعمیرات شرکت ژانومه

چرخ خیاطی‌ سر دوز ژانومه از عملکرد متفاوتی نسبت به چرخ خیاطی‌های صنعتی ژانومه برخوردار هستند. این چرخ خیاطی‌ها با استفاده از سه یا چهار نخ مخصوص طراحی شده، لبه‌های…

ادامه مطلب