تماس

۰۹۱۲۶۴۹۶۵۶۲
۰۲۱۶۶۴۶۳۶۱۹
۰۲۱۶۶۴۸۰۵۹۵
۰۲۱۶۶۴۸۵۵۷۲

آدرس

خیابان جمهوری – بین خیابان دانشگاه و ابوریحان – نبش بن بست تجلی – پلاک ۱۱۰۰(یاسین)