نترس خودت چرخ خیاطیت رو تعمیر کن

چرخ خیاطی

نترس خودت چرخ خیاطیت رو تعمیر کن

نترس خودت چرخ خیاطیت رو تعمیر کن 1600 1452 نمایندگی رسمی فروش و تعمیرات شرکت ژانومه

عیب یابی و تعمیر اولیه چرخ خیاطی ژانومه

خدا قوت خیاط عزیز میدونم خسته شدی و داری دنبال راهی میگردی که چرخ خیاطی  خودت رو تعمیر کنی پس حتما این مطلب میتونه کمکت کنه و خستگیت رو دربیاره.

ممکن است هنگام دوخت با این مشکلا مواجه شده باشی پس با دقت بیشتری مطالعه کن که عیب چرخ رو برطرف کنی.

چرخ خیاطی

چرخ خیاطی

الف- اگر میبینی نخ زیر پارچه جمع شده این موارد رو برسی کن

۱-امکان داره پرزه نخ بین پولک کشش نخ گیر کرده باشه که میتونی با سوزن دستی بلند وپیچ گوشتی کوچک داخل پولک رو تمیز کنی

۲-حواست باشه که درجه کشش نخ رو نسبت به نوع پارچت تنظیم کنی

۳-شایدم وقتی داشتی چرخو نخ میکردی میل پایت پایین بوده

۴-احتمال داره نخ ماکو سفت باشه که در این حالت با پیچ گوشتی کوچک پیچ ماکو را شل کن

ب-اگر نخ ماکو روی پارچه مشخص میشه به این نکته ها توجه کن

۱-احتمال داره نخ ماکو شل باشه که باید با پیچ گوشتی کوچک پیچ ماکو رو سفت کنی

۲-احتمالا درجه کشش نخ نسبت به نوع پارچه درست تنظیم نشده

ج-شایدم چرخ خیاطی قفل کرده و باعث کلافگیت شده که علتش میتونه یکی از این موارد باشه

۱-برعکس چرخوندن توپی اصلی چرخ

شاید برایتان جالب باشد :
رفع ایراد چرخ خیاطی با چند ریزه کاری ساده

۲-رعایت نکردن مراحل نخ کشی

۳-کارکردن چرخ بدونه پارچت

۴-تنظیم نبودن درجه کشش نخ نسبت به نوع پارچه