خانم رضایی

خانم رضایی 150 150 نمایندگی رسمی فروش و تعمیرات شرکت ژانومه

من چرخ خیاطی خود را به شرکت ژانومه سرویس دادم و خوشبختانه در فرصت کمی تحویل گرفتم.